Markprojektering och VA

Projekteringsskedet är utan tvekan en av de viktigaste faserna i tillblivelsen av en markanläggning. Landskapsarkitektens skisser och idéer är utgångspunkten när vi sedan går vidare med förfrågningsunderlag och bygghandlingar. En presentationsskiss förvandlas till en teknisk handling som entreprenören kan lämna pris på och senare bygga efter.

En väl genomförd projektering resulterar i en smidig upphandlings och byggprocess, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för beställaren och ger en välbyggd och genomtänkt anläggning. Det kan gälla allt från en fungerande dagvattenhantering till ett lämpligt växtval, där val av arter och storlekar avgör om anläggningen utvecklas i takt med tiden.

Här visar sig vår erfarenhet som allra bäst!