Gårdsupprustning i Gärdsås

En bit från Göteborg centrum ligger Gärdsås. Här har Familjebostäder drygt 1 000 lägenheter, fördelade på 12 hus.

Miljonprogramhusen, som byggdes i början av 1970-talet, var i behov av en renovering och så även bostadsgårdarna. Här har vi skapat färgstarka gårdar med prunkande planteringar som delvis är gröna hela året.

Varje gård har ett tema, där färger och former harmonierar och växter, lekutrustning, markmaterial och belysning samspelar.

Vi har varit noga med bevarande av de stora vackra träden som en stomme på gårdarna och kompletterat med passande planteringar, harmoniska sittplatser, inbjudande lekplatser samt en trygg och trivsam belysning. Centralt i området skapades en vattentrappa med vatten som leds ned från bostadshusens tak och detta har blivit ett mycket uppskattat inslag i miljön.

Familjebostader – Gärdsås

  • Projekttyp: Boende

  • Kontor: Göteborg

  • Plats: Bergsjön - Göteborg nordost

  • Uppdragsgivare: Familjebostäder