Lommavägen i Arlöv

 

Där bilar tidigare hade företräde finns nu ett smalt stycke urban skog.

Att tillföra den tidigare helt hårdgjorda miljön massiv grönska var en bärande del av konceptet.

I samband ombyggnaden av Lommavägen från 4 till 2 filer uppstod möjligheten att skapa ett långsmalt urbant parkrum på den återlämnade vägbanan. Via ett parallellt uppdrag fick Landskapsgruppen möjlighet att gestalta och projektera ytorna framför Medborgarhuset och förlängningen ner under järnvägen. Där bilar tidigare hade företräde finns nu ett smalt stycke urban skog, med stor variation av arter och karaktärer.

Burlövs kommun

  • Projekttyp: Torg och parkmiljö

  • Kontor: Lund

  • Plats: Lommavägen i Arlöv

  • Uppdragsgivare: Burlövs kommun