Selma Stad – en välkomnande och trygg stadsdel

”Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan håller på att förvandlas till en välkomnande och trygg stadsdel, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden”

Selma Lagerlöfs torg präglas av en tät och småskalig kvartersstruktur. Mellanrummen, som skapas av de vinklade gränderna och bostadsgårdarna, utgör en viktig del av torgets karaktär.

En central del av gestaltningen har varit att låta grönskan flöda ut från bostadsgårdarna, vilket skapar en sammanvävning likt gröna korridorer.
Möbler och vissa detaljer är enhetliga, men formspråket på gårdarna ger varje område sin unika karaktär.

Vårt arbete har i stor utsträckning fokuserat på användningen av hållbara material. Men framför allt har vi strävat efter att skapa socialt hållbara miljöer där kvartersmarken integreras i det offentliga rummet.

Här kan man läsa allt om området och alla projekt på plats.