Jobba hos oss

På Landskapsguppen arbetar vi i öppna, nyrenoverade kontorslandskap, centralt belägna i Göteborg och Lund, där det finns fräsch frukt och frukost varje dag. I dagsläget är vi totalt 38 medarbetare med samverkande kompetenser som landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, mark- och VA projektörer, trafikutredare, mätingenjör, ljusdesigner och 3D tekniker. Vi åtar oss såväl mindre som stora och komplexa uppdrag, som omfattar alla delar från gestaltning till framställning av bygghandlingar, byggledning och besiktning av färdiga anläggningar.

Vi har ett flertal specialistområden och ett starkt varumärke. Vårt kundunderlag är brett och består bland annat av privata byggbolag och offentliga byggherrar, förvaltare, kommunala parkförvaltningar och Svenska kyrkan. Vårt oberoende gör också att vi enkelt samarbetar med arkitektkontor och tekniska konsulter som efterfrågar vår specialistkunskap.

Hos oss får du ett kreativt, intressant och omväxlande arbete med fantastiska kollegor. Vi är inte fler än att alla känner alla – vi jobbar tillsammans och lär av varandra.

Ansök någon av tjänsterna via mejl, till kontaktperson för respektive kontor. Bifoga CV och gärna portfolio.

Kontakt Göteborg

VD Petra Ekström
031-749 60 14
petra.ekstrom@
landskapsgruppen.se

Kontakt Lund

Kontorschef David Nihl
046-19 05 67
david.nihl@
landskapsgruppen.se

Landskapsarkitekt med erfarenhet Göteborg

Landskapsarkitekt med 5 års erfarenhet från konsultbranschen. Du har arbetat i rollen som både handläggare som uppdragsledare samt har en förmåga att växla mellan skalor och olika uppdrag.

 

Landskapsarkitekt Göteborg

Landskapsarkitekt med landskapsarkitektexamen och 1-2 års erfarenhet från konsultbranschen. Du har ett starkt intresse för gestaltning och trivs med att ta ett stort ansvar för projektens framdrift.

Landskapsarkitekt med erfarenhet Lund

Landskapsarkitekt med landskapsarkitektexamen och 5 års erfarenhet från konsultbranschen, med ett starkt intresse för gestaltning. Du har arbetat i rollen som både handläggare som uppdragsledare samt har en förmåga att växla mellan skalor och olika uppdrag, däribland detaljplaneskeden, boendemiljöer, skolor, kulturmiljöer och kyrkogårdar.

Mark- och VA-projektör med erfarenhet Göteborg

Du har en högskoleexamen från landskapsingenjörsutbildningen i Alnarp eller likvärdig ingenjörsutbildning och har minst 5 års erfarenhet från markprojektering. Kunskap om 3D-projektering i civil 3D är meriterande. Som mark- och VA projektör ska du ha erfarenhet av rollen som uppdragsansvarig.

Landskapsingenjör Göteborg

Du har en högskoleexamen från landskapsingenjörsutbildningen i Alnarp eller likvärdig ingenjörsutbildning med 1-2 års erfarenhet från konsultbranschen. Du har ett starkt intresse för tekniska detaljer, höjdsättning, yttre VA samt gröna dagvattenlösningar och trivs med att ta ett stort ansvar för projektens framdrift. Vana vid att projektera i civil 3D är meriterande.

Landskapsingenjör Lund

Du har en högskoleexamen från landskapsingenjörsutbildningen i Alnarp eller likvärdig ingenjörsutbildning med 1-2 års erfarenhet från konsultbranschen. Du har ett starkt intresse för tekniska detaljer, höjdsättning, yttre VA samt gröna dagvattenlösningar och trivs med att ta ett stort ansvar för projektens framdrift. Vana vid att projektera i civil 3D är meriterande.