Om oss

Med kunskap, nytänkande och förmåga att tillvarata platsens unika förutsättningar skapar vi optimala helhetslösningar – ovan och under mark. Våra projekt bidrar med genuin livskvalitet som alla kan ta del av. Landskapsgruppen erbjuder väl gestaltade utemiljöer som får människor att må bra. Vi är landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. Yrkeskombinationen gör arkitekterna mer realistiska och ingenjörerna mer fritänkande och innovativa. Landskapsgruppen verkar för att skapa rika utemiljöer som ökar livskvaliteten och ger det gröna en självklar plats i människors vardag.

 

Med kunskap och nytänkande skapar vi helhetslösningar

Vårt arbete

Vi arbetar med landskapsarkitektur, planering, ljusdesign, mark- och VA-teknik, trafik, besiktning, byggledning och mätning. Vi är drygt 40 medarbetare på våra kontor i Göteborg och Lund. Företaget har byggt upp erfarenhet och kunnande sedan starten 1975.

Vi medverkar i alla faser i tillkomsten av en plats eller miljö. Från de inledande skedenas idéer, visioner, behovsanalyser och kostnadsberäkningar arbetar vi vidare med handlingar för myndighetsprövning och byggande fram till slutbesiktning.

Specialistkompetens, arkitekter i samverkan

Vi har särskild specialistkompetens inom områdena tillgänglighetsplanering och begravningsplatser. Här erbjuder vi även utbildningar och utredningsarbete. Landskapsgruppen i Lund medverkar i AIN, arkitekter i nätverk. Genom sina olika inriktningar kan företagen erbjuda helhetslösningar i projekt där det behövs flera kompetenser. Sofia Hultenberg är Landskapsgruppens kontaktperson i nätverket.

Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders och leverantörers integritet och ni kan känna er trygga med hur vi hanterar era personuppgifter. Vi har därför uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Ni kan ta del av vår uppdaterade integritetspolicy här!