Nya barnsjukhuset – Östra sjukhuset

Leken är viktig för barns tillfrisknande och om den kan ske i den gröna parken på barnens villkor så blir de friska ännu snabbare. I trädgården, parken och skogen finns plats för barn, deras föräldrar och syskon. På barnsjukhuset vårdas och botas svårt sjuka barn mellan 0-18 år. Här bedrivs avancerad sjukvård, transplantationer och rehabilitering.

Landskapsgruppen har varit med från tidig start och planerat, gestaltat, projekterat och kontrollerat all utemiljö runt barnsjukhuset. Allt från trafikmiljön, det avdramatiserade mötet med byggnaden via konsten till lekterapins utegård, innegård, arbetsterapins utemiljö till skogspromenaden i anslutning till gården. För familjer som bor länge på sjukhuset har utemiljön blivit en fantastisk plats att få vara fri från vården en stund men med tryggheten i det professionella omhändertagandet nära.

Tillbyggnaden av Drottnings Silvias Barn och Ungdomssjukhus invigdes våren 2021 av hennes majestät Drottningen.

 

Se Ncc´s film över sjukhuset

Göteborg direkt – Drottningen inviger barnsjukhuset