Ärtans Förskola i Malmö


En Grön Oas för Barn i åldern 1–6 år

Den nybyggda förskolan ligger i direkt anslutning till en befintlig park, vilket skapar en naturlig och inbjudande utemiljö. Skolgården erbjuder en mängd olika aktiviteter för barnen.

Utemiljön, eller “friytan”, erbjuder både soliga och skuggiga platser, vilket gör den idealisk för olika typer av lek och samvaro. Dessutom finns det vindskydd för att skydda barnen från väder och vind. Friytan är tillräckligt stor för att flera grupper av barn samtidigt ska kunna delta i olika aktiviteter.

Vi har lagt stor vikt vid lekvärdesfaktorn när vi designade utemiljön. Den har zonerats i tre huvudområden: “Den trygga zonen”, “Den dynamiska zonen” och “Den vilda zonen”.

En annan viktig aspekt av vår design var att skapa en säker trafikmiljö runt förskolan. Vi vill att alla ska känna sig trygga när de kommer till och från förskolan.

Vårt team har noggrant designat utemiljön och förberett allt underlag för utförandentreprenad.