Lövgärdets torg i norra Göteborg

Torget har fått vackra planteringar, en lekplats för de mindre barnen, sittplatser samt vatten i olika former.

Lövgärdets Torg är ett av Victoria Parks upprustningsprojekt där fokus har varit att skapa en trivsam, grön och trygg plats för de boende i området.
Torget består av en mer hårdgjord del med plattor i ett mönster som ska likna en matta samt en mer grön parkdel.

Miljön består av gedigna och tåliga material som granitmurar, corténstålskanter och större granitstenar samt volymiösa växter.
Allt är byggt på bjälklag varför alla växtbäddar är upphöjda.

Lövgärdet.se

 

  • Projekttyp: Torg och parkmiljö

  • Kontor: Göteborg

  • Årtal: 2021

  • Plats: Lövgärdet

  • Uppdragsgivare: Victoria Park