Mätning

Att arbeta utifrån ordentliga underlag där landskapet framträder med alla sina egenskaper är avgörande för hur bra resultatet blir. Vi använder oss av instrument av det senaste slaget som totalstationer och GPS. Vi utför utsättningar och
inmätningar för våra egna projekt men utför även mätning åt andra företag. Mätdata ligger även till grund för terrängmodelleringar samt schakt- och fyllnadsplaner. Våra mätingenjörer är vana att snabbt se vad som är strategiska punkter och mäter snabbt in noggranna värden.