Besiktning och byggledning

För att projektet med ett flertal olika entreprenörer ska komma i hamn behövs professionell ledning. Vi erbjuder lotshjälp från handlingar till färdig anläggning.
Vid såväl stora som små projekt övervakar vi att entreprenören bygger efter de ritningar och föreskrifter som avtalats. Vi utför kontroll enligt överenskommelse.
Vi utför noggranna genomgångar av entreprenadarbeten. Projekten besiktigas efter gällande bygghandling. Opartiskhet är en självklarhet för oss.