Landskapsarkitektur

– En ny plats får inte sin form på måfå

I grunden finns ett behov, en vilja och idé. De boende vill ha en skön oas i lä från stadens larm som möter dem när de kommer hem från jobbet och som funkar för en fika en solig söndagseftermiddag. Skolbarnen vill kunna rusa och klättra i magiska landskap av stockar, stenar och stora skuggande träd eller fortsätta bygga på kojan de började med igår.

– En plats fungerar inte om den är ogästvänlig

Den ska vara ordnad så att de som nyttjar den kan utföra det de har tänkt sig på ett bekvämt och till och med lustfyllt sätt. Vare sig det handlar om att traska till parkleken en gråtrist söndagsförmiddag eller hinna ta en fika på uteserveringen med en vän innan tåget går hem.

– En plats ”finns inte” om den är anonym

Det är som med oss människor, även platser är individer som vill och kan berätta något. Att höra grus som knastrar och känna att det blir mjukare under fötterna när man viker av från stadsgatans granithällar och går in i parken är en liten detalj som förmedlar övergången till en plats med långsammare rytm, styrd av årstidernas växlingar. Och en boulevard till exempel, är inte rak och bred bara för att ge plats åt en stor trafikmängd. Det manifesterar också målmedvetenheten och kapabiliteten hos dem som beslutat om byggandet, riktar effektivt fokus mot ett äreminne, ger staden såväl stolthet som pondus och skapar tjusiga affärslägen, plats för grönskande trädrader och ett myllrande folkliv.

I arbetet med att skapa platser förnyas ständigt behoven och idealen. Det sker i takt med att människors levnadsmönster och önskningar om vad ska äga rum utomhus förändras. Som landskapsarkitekter strävar vi efter att både förstå och vara delaktiga i tidens strömningar och utifrån detta skapa själfulla och ändamålsenliga miljöer med bestående sociala och ekologiska värden.