Landskapsarkitektur

Skapandet av Nya Platser
Varje ny plats formas utifrån ett behov, en vilja och en idé. Invånarna söker en lugn oas, skyddad från stadens brus, där de kan koppla av efter arbetsdagen eller njuta av en fika en solig söndagseftermiddag. Barnen önskar magiska landskap av stockar, stenar och skuggande träd för lek och äventyr.

Vikten av Gästvänliga Platser
En plats fungerar inte om den är ogästvänlig. Den bör vara utformad så att de som använder den kan göra det de har tänkt på ett bekvämt och lustfyllt sätt. Oavsett om det handlar om att promenera till parkleken en grå söndagsförmiddag eller att hinna ta en fika på uteserveringen med en vän innan tåget går hem.

Platsernas Individualitet
Precis som människor, är även platser individer som vill och kan berätta något. En plats ”finns inte” om den är anonym. Detaljer som att höra grus som knastrar under fötterna när man lämnar stadsgatans granithällar och går in i parken förmedlar övergången till en plats med en långsammare rytm.

Förnyelse av Platser
I arbetet med att skapa platser förnyas ständigt behoven och idealen. Detta sker i takt med att människors levnadsmönster och önskningar om vad som ska äga rum utomhus förändras. Som landskapsarkitekter strävar vi efter att både förstå och vara delaktiga i tidens strömningar och utifrån detta skapa själfulla och ändamålsenliga miljöer med bestående sociala och ekologiska värden.