Kyrkogårdsarkitektur

Kyrkogårdar och begravningsplatser har stor betydelse som grönskande stilla rum. De återspeglar kulturarvet genom århundraden, och på samma gång samhällets ständigt pågående förändring. För oss på Landskapsgruppen är dessa miljöer spännande och inspirerande. Vi har en organisation med stor erfarenhet och kompetens inom området, och erbjuder hjälp i både små och stora frågor.

– Nydaning och omgestaltning
Vi åtar oss att Med sakkunskap och hänsyn till kyrkogårdsmiljön utför vi förslag till omdaning och förnyelse, likväl som till nyanläggning och utvidgning. Vi framställer allt från tidiga idéskisser till kompletta handlingar med ritningar, beskrivningstexter och dokumentation och slutligen underlag för uppdatering av gravkartor.

– Utredningar och rådgivning
Landskapsgruppen ger råd och stöd i frågor kring lagstiftning och regelverk som rör förvaltningen av kyrkogårdar och begravningsplatser. Vi kan ta fram dokument så som underhållsplaner, utvecklingsplaner och skötselplaner. Vi utför även beskrivningar av kyrkogårdens kulturvärden, trädinventeringar, tillgänglighetsutredningar samt bygglednings- och besiktningsarbeten.