Kyrkogårdsarkitektur

Kyrkogårdar och begravningsplatser har stor betydelse som grönskande stilla rum. De är ett levande kulturarv där nutidens pågående förändringar möter seder och bruk som sträcker sig århundraden bakåt. För oss på Landskapsgruppen är de meningsfyllda och inspirerande miljöer. Vi har en organisation med stor erfarenhet och kompetens inom området och erbjuder hjälp i både små och stora frågor.

– Nydaning och omgestaltning

Med sakkunskap och hänsyn till kyrkogårdsmiljön tar vi fram förslag till omdaning och förnyelse likväl som till nyanläggning och utvidgning. Vi framställer allt från tidiga skisser och genomarbetade helhetsgestaltningar till kompletta tekniska handlingar med ritningar, beskrivningstexter och underlag för gravkartor.

– Utredningar och rådgivning

Landskapsgruppen ger stöd i frågor som rör förvaltning av begravningsplatser. Vi kan ta fram dokument som underlättar planering och helhetssyn så som vård- och underhållsplaner, trädplaner, utvecklingsplaner och skötselplaner.
Vi utför även beskrivningar av kyrkogårdens kulturvärden, trädinventeringar, tillgänglighetsutredningar samt bygglednings- och besiktningsarbeten.