Brf. Virknålen – lugnt och grönt

Grönska & lek, frukt & bär

Gården som omgärdas av 142 lägenheter är relativt liten varför det har varit särskilt viktigt att värna vistelse och gröna ytor. Genom effektiv planering av cykelparkering har gårdens centrala rum lämnats fritt från hårdgjorda funktioner och grönska, vistelse och lek dominerar. Den lila ytan till trots bjuder planteringarna på en mängd träd av olika sort, blommande perenner och buskar och även ätbart i form av frukt och bär.

 

Virknålen MKB

  • Projekttyp: Boende

  • Kontor: Lund

  • Årtal: 2021

  • Plats: Malmö

  • Uppdragsgivare: MKB Fastighets AB

  • Samarbetspartner: BAB