The place – bostadsgård öster om Heden

De vackra planteringarna står upphöjda i cortenstål, som lyser i gyllengullt på kvällen. ”The place” är en bostadsgård utöver det vanliga som ligger vid Heden i Göteborg.

Gården innefattar lekplatser i barkyta med olika naturlika och fantasifulla lekredskap och skulpturer. Det finns ett utegym med träredskap. Både lek och träningsredskap står placerade i gummiytor med effektfulla 3-d mönster i marken. Det finns också gott om mysiga sittplatser bland blommorna, i pergolan eller på den upphöjda platån.

Hasselfors garden om projektet

Bostadsbolaget

  • Projekttyp: BoendeLekplatserParker

  • Kontor: Göteborg

  • Årtal: 2020

  • Plats: Öster om Heden - Göteborg

  • Uppdragsgivare: Luxlight, Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB