Slåtterbackens Lek

  • Projekttyp:
  • Kontor:
  • Plats: Lunds Kommun
  • Uppdragsgivare: Park och Naturkontoret Lunds kommun

Flera lekplatser inom kommunen omgestaltades och rustades upp, bl.a lekplatsen på Slåtterbacken i Lund. Här kompletterades området med vistelseytor för samvaro och ny lekplats med utrustning som gungor, klätterlek, baksand och trädäck samt ett större ”grönt” rum med gräsmattor och gräskullar samt ny vegetation. Befintliga täta vegetationsridåer röjdes försiktigt till förmån för busk- och trädindivider som vi ville ha framträdande.

Slåtterbackens lekplats anpassades för barn med funktionsnedsättningar.

Kommentarer inaktiverade.