Skytteskolan i Högsbo

Våren 2022 invigdes Skyttekolan som ligger i Göteborgsstadsdelen Högsbo.

Skolan inrymmer elever från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola.
Gården är utformad för att ge extra utrymme för jämställd och pedagogisk utemiljö vilket speglas i både landskapsarkitekturen och ljuset. Förutom artificiella skogar som ger plats för vildare naturlik lek så finns det många småskaliga ytor. Det finns pedagogiska kuber som fungerar som uteklassrum och vi har gett sandleken en central och stor plats. De vågformade bänkarna är uppskattade hängytor om sommaren men i vintermörkret så blir konstverken som mest synliga i sitt uv-ljus.

Har du bråttom till lektionen så går det att använda löparslingan eller linbanan i allén rakt in mot entrén!

Skytteskolan Göteborg Stad

  • Projekttyp: Skolor och förskolor

  • Kontor: Göteborg

  • Plats: Högsbo västra Göteborg

  • Uppdragsgivare: Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg

  • Samarbetspartner: Veidekke, Byggdialog, Tribus