Ribbinska

  • Projekttyp:
  • Kontor:
  • Plats: Lund
  • Uppdragsgivare: Lunds Kommuns Fastighets AB

En kulturhistoriskt intressant utemiljö där anläggningen kan beskrivas som en fysiskt väl avgränsad enhet omgärdad av högre träd, buskage och häcksystem. Delar av vegetationen härstammar troligtvis från den ursprungliga planteringen från 1914 och åren därefter. Inom området kan dock tydligt urskiljas två olika vegetations- och gestaltningskaraktärer, en friare och mer landskaplig parkdel och en mer ordnad och symmetrisk trädgårdsdel. Byggnaden byggdes om till bostäder och den yttre anläggningen rustades upp och gavs återplantering.

Kommentarer inaktiverade.