Lights in Biskopsgården – ljusfestival

Inspirationen för ljuskonstverken var de boendes egna berättelser som genom 4st olika kreativa verkstäder tog form på olika sätt.

Tillsammans med Göteborgs Stad och Bostadsbolaget genomförde vi under november 2018 en ljusfestival som genom 6st ljuskonstverk lyste upp utvalda delar av Biskopsgården. Projektet innefattade allt ifrån tidiga förberedelser, genomförande av workshops med boende och besökare i området, till slutgiltig montering och installation. Bland annat ljus och färgsattes träd i en allé. Barnens egna bilder målades upp i uv-färg och ljussattes med uv-ljus. Biskopsgårdens vackra vattentorn ljusattes underifrån i skiftande färger.

Foto: Jonas Björn – Bostadsbolaget
André Winther – Landskapsgruppen

Media:
SR P4 Göteborg
Göteborgs Stad
Bostadsbolaget
Göteborgs Energi

 

  • Projekttyp: Torg och stadsmiljö

  • Kontor: Göteborg

  • Årtal: 2018

  • Plats: Biskopsgården - Göteborg

  • Uppdragsgivare: Göteborg Stad - västra hisingen

  • Samarbetspartner: Hyrljudet