Kv. Droppen

En ny bostadsgård anlagd på bjälklag som har gemensam vistelseyta med soffor, bord, grill samt småbarnslek. Ytan är lokaliserad centralt på gården och tjänstgör även som ett gångsystem vilket ger gården en naturlig kontaktyta för alla boende och minimerar hårdgjorda ytor till förmån för prunkande grönska som om famnar ytan. Lägenheter på bottenplan är utrustade med egna mindre uteplatser. Cykeluppställning finns dels på gården vid entrén, dels i källaren. Gårdens belysning är dämpad och riktad för ett behagligt och icke bländande sken. Stora träd och mycket variation av andra växter är planterad för att öka biologisk mångfald och för allmän trivsel.

 

  • Projekttyp: Boende

  • Kontor: Lund

  • Årtal: 2020

  • Plats: Hyllie - Malmö

  • Uppdragsgivare: MKB Fastigheter AB