Klarvädersgatan

Denna trivsamma bostadsgård ligger på Klarvädersgatan i Göteborg. Här har vi arbetat om en befintlig utemiljö och tagit tillvara på områdets kvalitet och karaktär. Här finns fin naturmark med stora uppvuxna träd som vi bevarat och kompletterat med nya arter. Vi har förnyat ytskikt, lagt till planteringar och skapat nya rum, bland annat en grillplats med pergola som utgör gårdens centrala punkt. Lekplatsen har fått ny utrustning och gårdens gamla belysningsstolpar har återanvänts med nya färggranna ljuskällor och placerats mitt på gården.

Kommentarer inaktiverade.