Kållereds södra begravningsplats

En glänta har öppnats upp i det igenvuxna gamla agrara landskapet där gravarna och den nya ceremonibyggnaden omfamnas av naturen.

I gestaltningen av en helt ny, ca 3,5 hektar stor begravningsplats med komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad har vi bland annat jobbat med:

Porten till begravningsplatsen består av två kullar beklädda med äldre ekar. På framtida gravmark växer det slåtterängar och där det tidigare låg stenmurar har nya anlagts.

Askgravlund med gemensamma gravvårdar av trä, mossbeklädda stenblock på förplatsen, en damm som är boplats för grodor som också knyter an till det naturnära.

Förutom kist- och urngravar finns här minneslund, askgravlund och ett muslimskt område samt även en materialgård.

 

Svenska kyrkan Mölndal

  • Projekttyp: Begravningsplatser

  • Kontor: Lund

  • Årtal: 2014

  • Plats: Mölndal

  • Uppdragsgivare: Mölndals pastorat