Jubileumsparken

  • Projekttyp:
  • Kontor:
  • Årtal: 2016
  • Plats: Frihamnen - Göteborg
  • Uppdragsgivare: Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB
  • Samarbetspartner: Topotek1

Landskapsgruppen i unikt samarbete med Topotek1 är ett av tre team som vann anbudsinbjudan att arbeta med gestaltning och platsbildning i Jubileumsparken, belägen i Frihamnen centrala Göteborg. En framtida park med höga ambitioner om medskapande, platsbyggnad och hållbarhet. Tanken är att den gröna och vattennära parken ska växa fram steg för steg och fortsätta byggas långt in i framtiden som en mötesplats skapad för och av alla.

Beställare är park- och naturförvaltningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB. Projektets målbild för Jubileumsparken har formulerats så här ”På 400-årsdagen, den 4 juni 2021, invigs Jubileumsparken i Frihamnen. En mötesplats för alla präglad av biologisk mångfald och med närhet till vattnet. Parken är i ständig utveckling och skapar ett bestående avtryck för framtiden. Den skapas i öppen dialog och samverkan, som en del av Älvstaden.”

Kommentarer inaktiverade.