Innergård till Theologicum i Lund

Innergården har en trivsam trädgårdskaraktär

Den teologiska fakultetens innergård ligger mellan byggnaderna Theologicum och Palaestra, alldeles intill Universitetsplatsen i Lund.

På gården har flera sittplatser anordnats där kollegor både kan träffas för social samvaro och möten, men även ta en paus i arbetsdagen. Böljande planteringar och gräsytor samt markmaterialen grus och storgatsten ger gården en trivsam trädgårdskaraktär. I planteringarna finns en variation av växter som ger upplevelsevärden över hela året.

 

Statens fastighetsverk theologicum-i-lund/

 

  • Projekttyp: Handel och kontor

  • Kontor: Lund

  • Plats: Lund

  • Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk