Godsfinkan

Vi håller på och arbetar med ett området som innefattar en förgårdsmark och stickgata på markplan, en privat bostadsgård på plan tre inklusive en del av det upphöjda, publika stråket ”Bangårdsterrasen” som löper utmed bangården. Förgårdsmark och stickgatan utförs som ett samlat stadsrum där bilarna samsas med människorna och deras aktiviteter. Stickgatan tillförs också grönska i form av flertalet träd och fasadgrönska. Den upphöjda gården på Plan 3 blir en lugn, grönskade oas helt avsedd för rekreation, umgänge och lek.

  • Projekttyp: BoendeParker

  • Kontor: Lund

  • Årtal: 2021

  • Plats: Malmö

  • Uppdragsgivare: Malmö Kommunala Bostads AB