Frejaskolan i Tynnered

Vi ville gemensamt skapa en unik och annorlunda skolgård där barnen och ungdomarna känner framtidsanda och identitet.
Verksamhetens önskemål och input har funnits med från start. Barnen och ungdomarna ska få känna trygghet, tillit, och upptäckarlusta. De ska få använda hela kroppen för att främja inlärningen.

Vid årsskiftet 2018 stod den nya Grevegårdsskolan omdöpt till Frejaskolan färdig för inflyttning för 600 elever i klass F-9 samt särskola. Även kulturskolan och fritidsgården har sina lokaler här. Skolbyggnaden, i form av tre hexagoner kallad ”Mångsida”, är ritad av arkitektbyrån Tengbom. Den stora skolgården sträcker sig runt om husen, en bit upp i skogen och inkluderar även en hemlig atriumgård. Skolgården är utformad för att vara en attraktiv mötesplats både under och efter skoltid och ska kännas öppen och inkluderande för alla.

Skolgården är gestaltad utifrån en snirklig linje som löper som en sammanhållande länk genom skolgårdens alla delar. Längs denna finns det gott om bänkar man kan sitta, halvligga och balansera på. De är även utformade som ståbord att samlas vid eller kojor att sitta under. Gungor, sandlek, parkourlek och bollek hittas också längs linjen.

Atriumgården som ligger i mitten av de 3 byggnaderna är en plats för samling, uppträdanden, utställningar, vila, studier och möten. Sittplatser vid bord, under träd, på bänkar samt ståplatser vid ståbord finns. Ridåer av störar med klätterväxter skärmar av direkt insyn samt skapar en intressant utblick. Golvets geometriska mönster gör gården intressant att titta på från ovan.

 

Lite mer om skolan:

Frejaskolan – Göteborgs stad

  • Projekttyp: Skola och omsorg

  • Kontor: Göteborg

  • Årtal: 2018

  • Plats: Tynnered - Göteborg

  • Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen