Fjelie gamla kyrkogård

 

En lantorskyrkogård med medeltida ursprung.

På landsbyggden mellan Lund och Bjärred ligger Fjelie gamla kyrkogård, en småskalig lantorskyrkogård med medeltida ursprung.

I kyrkogårdens nordöstra del har ett tidigare kistgravsområde omdanats till ett nytt område för askgravplatser. Områdets utformning har gjorts med hänsyn till kyrkogårdens befintliga strukturer med häckar och äldre gravstenar. Bågformade buxbomshäckar ramar in de nya gravplatserna.

Gravplatserna täcks enhetligt av marktäckare och bakom finns prydnadsplanteringar med en variation av blommande perenner, buskar och småträd. Äldre återlämnade gravstenar har dels bevarats på sina platser, dels återmonterats innanför en av bågarna.

svenskakyrkan

 

 

  • Projekttyp: Begravningsplatser

  • Kontor: Lund

  • Plats: Bjärred

  • Uppdragsgivare: Svenska kyrkan