Dockporten – marint boende i Malmö

Bostadsgården som är i direkt anslutning till marinan i Malmö är en grön gård med gemensam uteplats för vistelse och spontanträff, stora träd och fin avstämd belysning.

All växtlighet är anpassad för marin miljö och gårdens gemensamma vistelseyta/ gångväg är nersänkt och byggd i trä samt försedd med vinskyddande skärmar.

Landskapsgruppen har gestaltat och projekterat all yttre miljö samt dagvattenprojektering.

  • Projekttyp: Boende

  • Kontor: Lund

  • Plats: Malmö