Dockporten 2

Bostadsgård direkt i anslutning till nya marinan i Malmö med allmän brygga för flanering och båtliv. Gården är en grön gård med gemensam uteplats för vistelse och spontanträff, stora träd och fin avstämd belysning. All växtlighet är anpassad för marin miljö och gårdens gemensamma vistelseyta/ gångväg är nersänkt och byggd i trä samt försedd med vinskyddande skärmar. Landskapsgruppen har gestaltat och projekterat all yttre miljö samt dagvattenprojektering.

  • Projekttyp: Boende

  • Kontor: Lund

  • Plats: Malmö