Kv. Bollhåven Hyllie

Aktivitet och vila

I en generöst tilltagen innegård som öppnar sig mot parkmarken i väster har vi tillskapat både stora öppna ytor för aktivitet och mer skyddade platser för vila och samvaro.

 

Rikt och varierat växtmaterial

En mängd träd, varav flertalet i det större spannet, har tillförts utemiljön för att skapa skuggspel och erbjuda grönskande vyer för de boende. Växtmaterialet är rikt och varierat och bjuder variation över året där en stor mängd vårblommande lökväxter är det som inleder växtsäsongen.

Stadsutveckling – Hyllie

  • Projekttyp: Boende

  • Kontor: Lund

  • Plats: Hyllie - Malmö

  • Uppdragsgivare: HSB