Ängskyrkogården i Visby

 

Belönades med Region Gotlands arkitekturpris.

Ängskyrkogården är inspirerad av det gotländska kulturlandskapet och strävar efter att ta till vara naturens tröstande förmåga och att bidra till den biologiska mångfalden. Ängskyrkogården är den senaste utvidgningen av Norra kyrkogården i Visby. Den öppnades 2019 och belönades samma år med Region Gotlands arkitekturpris.

 

Gotländsk kalksten, broar, portar och en porlande bäck.

I askgravlunden och askgravplatserna sker jordningarna direkt i ängen. På kyrkogården finns också kolumbarier, murar och namnstenar av gotländsk kalksten, broar och portar av bruntjärat trä och en porlande bäck. Det nya entréområdet med förrådsbyggnad och skyddstak för flerhundraåriga gravhällar ingick också i uppdraget.

 

Gotlandslamm som går och betar

Inspirerad av det gotländska kulturlandskapet återkommer kalktorrängar över hela området, likaså traditionella gotländska tun som omgärdningar.
Längs med gravfälten ligger en hage där gotlandslamm går och betar. Förutom att lammen är landskapsvårdare berikar de upplevelsen för besökare i alla åldrar. Här finns utrymme för minnen och sorg såväl som möten med människor, djur och växter.

SR Gotland reportage

Visby domkyrkoförsamling Facebook

Reportage om vår kyrkogårdsarkitekt Monica

  • Projekttyp: Begravningsplatser

  • Kontor: Lund

  • Årtal: 2019

  • Plats: Visby

  • Uppdragsgivare: Visby kyrkogårdsförvaltning