Partille kommuns byggpris 171206

Med tårta och bubbel firar vi, att vi tillsammans med Bengt Lindh på dåvarande Figura arkitekter AB och byggaktören Partillebo AB tar emot Partille kommuns byggpris för Kulturumkvarteret i Partille med motiveringen:

”När Partille går från förort till förstad är kvarteret med Kulturrum, gymnasiet, bostäder samt stadspark ett fint exempel som bidrar till utvecklingen. Byggnaden tillför miljön en stadsmässig karaktär genom sin skala, sina väl utformade detaljer samt genom sin relation till gaturummet”.

Det känns både roligt och ärofyllt att få pris men mest glada är vi över att se att så många använder Kulturrumkvarteret och stadsparken.

Kulturum – ett bygge där många utvecklas, läs GP:s artikel här!

Våra projekt – Partille stadspark