Skytteskolan i Högsbo 230201

Våren 2022 invigdes Skyttekolan som ligger i Göteborgsstadsdelen Högsbo.

Skolan inrymmer elever från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola.
Gården är utformad för att ge extra utrymme för jämställd och pedagogisk utemiljö vilket speglas i både landskapsarkitekturen och ljuset. Förutom artificiella skogar som ger plats för vildare naturlik lek så finns det många småskaliga ytor. Det finns pedagogiska kuber som fungerar som uteklassrum och vi har gett sandleken en central och stor plats. De vågformade bänkarna är uppskattade hängytor om sommaren men i vintermörkret så blir konstverken som mest synliga i sitt uv-ljus.

Har du bråttom till lektionen så går det att använda löparslingan eller linbanan i allén rakt in mot entrén!

Skytteskolan Göteborg Stad

Gårdsupprustning i Gärdsås 230119

En bit från Göteborg centrum ligger Gärdsås. Här har Familjebostäder drygt 1 000 lägenheter, fördelade på 12 hus.

Miljonprogramhusen, som byggdes i början av 1970-talet, var i behov av en renovering och så även bostadsgårdarna. Här har vi skapat färgstarka gårdar med prunkande planteringar som delvis är gröna hela året.

Varje gård har ett tema, där färger och former harmonierar och växter, lekutrustning, markmaterial och belysning samspelar.

Vi har varit noga med bevarande av de stora vackra träden som en stomme på gårdarna och kompletterat med passande planteringar, harmoniska sittplatser, inbjudande lekplatser samt en trygg och trivsam belysning. Centralt i området skapades en vattentrappa med vatten som leds ned från bostadshusens tak och detta har blivit ett mycket uppskattat inslag i miljön.

Familjebostader – Gärdsås

Opalgatan i Tynnered 230117

Små diamanter som glimrar i natten

I samband med att familjebostäder skulle reparera garagen under mark fick vi uppdraget att se över bostadsgårdarna och ta ett helhetsgrepp med omgestaltning av bostadsgårdarna. Mycket på gårdarna är återbruk med uppdaterade ytor för barn, umgänge och odling.

Familjebostäder har här valt att satsa på belysningen. Eftersom stolpar och stolparmaturer gick att återbruka fanns det utrymme för fina effekt och mysbelysningar.

På vajrar ovan plantering och gångväg hänger små diamanter som glimrar i natten och sittrappan förvandlas till en stor scen där ljuset lyser dramatiskt i plåtarnas hålrum.

Familjebostader område/tynnered

Stadsutveckling Göteborg Opaltorget/

Härlandatjärnskolan i Björkekärr 230117

Härlandatjärnskolan är en nybyggd grundskola F-9 i Göteborg.

Den omgivande naturen har gett inspiration till utformningen av skolgården vars hjärta består av siluetten av tjärnen. ”Tjärnen” är nedsänkt och runt den finns uteklassrum och scen inspirerade av fågeltorn och bryggor som leder vidare mot den mer vilda naturen. Det finns lekfulla inslag med stolar, belysning och soptunnor i olika nyanser av rosa. Förutom platsens naturliga flora har vi tillfört skogslika växter som trivs lika bra som eleverna.

 

Vår skola – Göteborg stad