Höstglöd i centrala Uddevalla 191009

I gnistrande höstglöd står snart paviljongen ”Biskopsmössan” klar i Kv Sundberg i centrala Uddevalla.
Efter noggrann planering från skiss – modell – ljusberäkning – projektering är bygget nu i full gång.