Hållbar utemiljö på Campus Chalmers 221116

Det händer mycket i utemiljön på Chalmersområdet!
Vi har arbetat med gestaltning och projektering av flera delar för Akademiska hus. Redan nu kan man se parkeringsplatser förvandlas till en inbjudande park längs Sven Hultins gata. Näst ut är området kring Olgas trappor. För att främja bland annat biologisk mångfald och trivsamma uterum har hållbara material, gröna ytor och lägre ljusnivåer varit i fokus i planeringen.

Hör när markförvaltare Sara Karlsson berättar om parken i ett seminarium under årets Vetenskapsfestival.

Landskapsgruppen projekt/chalmers-campus-johanneberg/