Glad påsk önskar vi på Landskapsgruppen 190417

Vi på Landskapsgruppen är stolta över skolgården som vi ritat och som stod färdig 2016. Utemiljön till Landamäreskolan i Biskopsgården uppmärksammades i SVT av riksarkitekt Helena Bjarnegård och sågs som ett gott exempel på hur arkitektur kan uppmuntra barn till rörelse. Reportaget handlade om utmaningen Sverige står inför gällande alla nya skolgårdar som ska byggas inom en snar framtid.

SVT reportage länk