Hovås Park 180216

De nya bostäderna i den exklusiva stadsdelen Hovås tar nu form och folk flyttar in! Landskapsgruppen har satt prägel på några av gårdarna. Ännu har planteringarna inte börjat blomstra men i väntan på våren kan man njuta av det artificiella, varmvita ljuset från linspända armaturer.

https://veidekkebostad.se/nyahovas/