Selma Stad 171121

Göteborg växer och nya stadsdelar tar form. I veckan hade vi en workshop hos oss på Landskapsgruppen för en grupp med beställare, husarkitekter och landskapsarkitekter som är delaktiga i Selma Stad. Det blev en lyckad och kreativ start på projektet där vi försökte samla på oss idéer, riktlinjer och målsättningar för kvarteren som ska byggas vid Selma Lagerlöfs Torg.